Dutch Laboratory on Drugs and Doping
       
 Home
  Mission statement
Het Dutch Laboratory on Drugs and Doping (DLDD) is een onderdeel van de Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant (ZAMB), gevestigd in het TweeSteden ziekenhuis te Tilburg. Als laboratorium van de apotheek worden farmaceutische en klinische analyses uitgevoerd ten behoeve van de apotheek, het ziekenhuis en verschillende verpleeghuizen. 

Onder de naam DLDD is het laboratorium actief op het gebied van drugscontrole voor verschillende instellingen in Nederland. 
Controle op drugs gebeurt voornamelijk in urine, maar ook in poeders en pillen.

De instellingen waarvoor het DLDD drugscontroles uitvoert zijn voornamelijk justitiële instellingen (gevangenissen en jeugdinrichtingen) en verslavingsklinieken. Daarnaast kunnen bedrijven in het kader van ‘work place testing’ gebruik maken van de diensten van het DLDD.

Het kwaliteitssysteem van het laboratorium is door CCKL1 geaccrediteerd.

1 CCKL is een door de Raad van Accreditatie erkende onafhankelijke instantie voor laboratoria in de gezondheidszorg. CCKL staat voor Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de gezondheidszorg.

 Laatst gewijzigd: 06/09/13 - Trigg'r